Giới thiệu – Dotnet tip of the day

dotnet tip logo

Dotnettipoftheday tiền thân là một trang web chuyên cung cấp các kiến thức về nền tảng Microsoft .NET Framework được phát hành từ tháng 11 năm 2007. Hiện tại, chúng tôi vẫn cung cấp các bài viết mới nhất về .NET, thiết kế website cũng như một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực CNTT.

Dịch vụ lập trình ứng dụng theo yêu cầu của chúng tôi, sử dụng công nghệ C#.NET tiên tiến giải quyết các vấn đề về tính logic, hiệu suất cũng như chất lượng của ứng dụng, phần mềm.

Dịch vụ thiết kế website bằng ASP.NET MVC 4.0 giúp trang web của bạn bảo mật cao, tốc độ load trang nhanh cũng như quản lý CSDL dễ dàng.