Liên kết một tập tin trong Visual Studio.NET

Nếu trong VS.NET bạn thêm vào dự án hiện tại một tập tin hiện có nằm bên ngoài thư mục của dự án hiện tại, tập tin này sẽ được sao chép vào thư mục của dự án, và nó sẽ được thêm vào dự án. Tuy nhiên, bạn có thể muốn chia sẻ cùng một tập tin nguồn giữa nhiều dự án. Như một ví dụ đơn giản, đơn giản, có lẽ bạn cảm thấy mệt mỏi với việc chỉ định cùng một chuỗi AssemblyCompany và AssemblyCopyright, lặp đi lặp lại, trong tất cả các dự án của bạn? Nó sẽ không được tốt đẹp để có một ít hai dòng C # file giấu đi một nơi nào đó, và bao gồm nó bằng cách tham khảo trong tất cả các dự án của bạn?

[lắp ráp: System.Reflection. AssemblyCompany ( “NET Mẹo của The Day.org” )]

[lắp ráp: System.Reflection. AssemblyCopyright ( “© 2007 All rights reserved.” )]

Để thêm một tập tin được chia sẻ, mở hộp thoại để chọn một tập tin hiện có với dự án | Thêm Mặt hàng hiện tại … mục trình đơn và chọn tập tin bạn muốn bao gồm. Sau đó, thay vì nhấp vào nút Mở, hãy nhấp vào mũi tên ở bên trái của nút đó và nhấp vào Liên kết tệp từ danh sách rơi xuống. Bằng cách này bạn liên kết đến tệp gốc chứ không phải bản sao cục bộ của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *