Làm thế nào để xem mã được bao phủ bởi pop-up IntelliSense

Khi làm việc trong Visual Studio 2008 và pop-up IntelliSense có thể nhìn thấy, nhưng bạn muốn xem mã được che dấu bởi nó, nhấn và giữ phím Ctrl , và pop-up trở nên trong suốt để bạn có thể xem mã đó là dưới pop-up.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *