Kiểm tra tốc độ trong .NET – System.Diagnostics.Stopwatch

System.Diagnostics.Stopwatch là một thay thế cho những gì hầu hết mọi người có thể làm để xác định thời gian dành cho excecuting một phương pháp. Quá trình thường đi một cái gì đó như: tạo ra một giá trị DateTime.Now ngay từ đầu và sau đó trừ đi DateTime.Now kết thúc để có được giá trị TimeDuration đã trôi qua.

Thay vào đó, lớp Stopwatch được xây dựng bằng cách sử dụng các cuộc gọi API mức thấp, với chi phí ít hơn các phương thức .NET khác. Nếu phần cứng và phiên bản Windows của máy tính hỗ trợ bộ đếm hiệu năng độ phân giải cao, nó sẽ sử dụng bộ đếm này thay vì đồng hồ máy tính chuẩn.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

Chẩn đoán hệ thống. Đồng hồ bấm giờ đồng hồ = Hệ thống mới.Diagnostics. Stopwatch();

xem.Start ();

 

/ / làm công cụ của tôi

 

watch.Stop ();

MessageBox .Show ( “Thời gian đã dành:” + watch.Elapsed.ToString ());

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *