Giữ số lượng tệp trong thư mục / app_code nhỏ

Để cải thiện Thời gian xây dựng trang Web Dự án giữ cho số lượng tệp trong thư mục / app_code nhỏ. Nếu bạn kết thúc có rất nhiều tệp lớp trong thư mục này, di chuyển chúng vào dự án thư viện riêng biệt và tham chiếu dự án đó từ trang web của bạn. Đây không phải là vấn đề thường gặp nếu bạn chỉ có một số lượng nhỏ các tệp trong / app_code, nhưng nếu bạn có nhiều thư mục hoặc hàng chục tệp, bạn sẽ có thể nhận được cải tiến về tốc độ.

Một điều khác cần lưu ý là bất cứ khi nào bạn chuyển từ nguồn sang thiết kế-xem bên trong nhà thiết kế Visual Studio HTML, nhà thiết kế sẽ tạo ra thư mục / app_code trước khi bề mặt của nhà thiết kế tải. Lý do của việc này là bạn có thể lưu trữ các điều khiển được xác định trong / app_code trong nhà thiết kế. Nếu bạn không có thư mục / app_code, hoặc chỉ có một vài tệp được xác định trong đó, thì nhà thiết kế trang sẽ có thể tải nhanh hơn nhiều (vì nó không cần phải thực hiện quá trình biên dịch lớn đầu tiên).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *