Điểm dừng có điều kiện trong Visual Studio

Bạn có thể chỉ định một điều kiện breakpoint sẽ được đánh giá khi đạt được một breakpoint. Trình gỡ rối sẽ chỉ dừng nếu điều kiện được thỏa mãn.

Để xác định một điều kiện:

  1. Trong cửa sổ nguồn, nhấp chuột phải vào một dòng chứa một glyph breakpoint và chọn Conditionfrom Breakpoints trong menu tắt. Điểm dừng có điều kiện
  2. Trong hộp thoại Điều kiện điểm Breakpoint , xác định một điều kiện boolean sử dụng mã trong phạm vi địa phương của bạn. Ví dụ: bạn chỉ có thể phá vỡ khi _culture! = “En-US”.
  3. Chọn Là đúng nếu bạn muốn phá vỡ khi biểu thức được thỏa mãn hoặc đã thay đổi nếu bạn muốn phá vỡ khi giá trị của biểu thức đã thay đổi.
  4. Nhấp OK .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *